KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość, książki przychodów i rozchodów, ryczałt, karty podatkowe.

KADRY I PŁACE

Listy płac, umowy, deklaracje do ZUS, delegacje.

https://farm1.staticflickr.com/325/32144238331_e8d47859dd_o
gallery/b1_1
gallery/b1_3

USŁUGI

 

Biuro rachunkowe Dogma Tax Sp. z o.o. prowadzi usługi w zakresie księgowości uproszczonej tj.:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),

 • Prowadzenie ewidencji VAT,

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • Prowadzenie karty podatkowej.

Usługi w zakresie księgowości pełnej:

 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,

 • obliczanie miesięcznego lub kwartalnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT,

 • elektroniczna wysyłka deklaracji (w tym JPK – jednolity plik kontrolny),

 • opracowywanie zakładowego planu kont,

 • opracowywanie polityki rachunkowości,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), przepływów pieniężnych (cash flow),

 • w razie konieczności reprezentujemy firmę w kontaktach z Urzędem Skarbowym.

 

Zajmujemy się również działalnością kadrowo-płacową:

 • Sporządzamy listy płac i rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • Rejestrujemy pracowników i członków jego rodziny do ZUS (ZUS DRA, RCA itp.)
 • Sporządzamy deklaracje do ZUS,
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • Sporządzamy umowy zlecenia, o dzieło, o pracę.
 • Na indywidualne potrzeby przygotowujemy zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu,
 • Rozliczamy delegacji krajowe i zagraniczne.

 

Inna działalność:

 • Rejestracja działalności gospodarczej lub spółki,
 • Pomoc w dokonaniu formalności związanych z rejestracją,
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania, symulacje, 
 • Wystawianie faktur, rachunków, korekt,
 • Sporządzanie zestawień rocznych,
 • Zwrot VAT za materiały budowlane,
 • Prognozowanie danych finansowych. Pomoc w uzyskaniu kredytu.
 • Pozostałe usługi nie ujęte w ofercie.